Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

2. Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

  • Cllr Andrew Parkhurst - Personal - Declared that he was also a member of Theatr Clwyd.
  • Cllr Carolyn Preece - Personal - Declared that she was a member of Theatr Clwyd and that her daughter’s funding for her doctorate was through Theatr Clwyd.