Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Mehefin, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7.3 FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 30ain Awst, 2023 1.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 FUL/000077/22 - C - Cais llawn - Codi 21 annedd fforddiadwy gyda mynediad i'r briffordd y gellir ei mabwysiadu yn Ffordd Rhewl Fawr , Penyffordd, Treffynnon

  • Cyng Richard Lloyd - Personal - Contacted by the applicant and members of the public on more than three occasions

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.3 FUL/000004/23 - C - Cais llawn - Addasu adeilad presennol i ffurfio 7 rhandai/tai tref, pedwar rhandai wedi'u hadeiladu o'r newydd a 2 annedd ar wahân a byngalo wedi'i addasu, gyda ffyrdd ategol a gwaith draenio yn Sefydliad Gronant, Ffordd Llanasa, Gronant

  • Cyng Bernie Attridge - Personal - Copied into emails to Planning Officers. Following a response from him asking for his name to be removed, the emails stopped.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6.1 059739 - C - Cais amlinellol - Codi cyfleuster gofal ychwanegol gyda 75 i 90 gwely i gynnwys cyfleusterau cymunedol a 12 byngalo a gwaith ategol yn Precinct Way, Bwcle

  • Cyng Mike Peers - Personal - Family member employed by Clwyd Alyn Housing Association.