Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 9.30 am - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

6. Strategaeth Gyfathrebu Cronfa Bensiynau Clwyd

  • Cllr Antony Wren - Personal - Councillor Wren confirmed he had applied to be a member of the Fund
  • Cyng Ted Palmer - Personal - Councillor Palmer confirmed he had applied to be a member of the Fund

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 9.30 am - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

8. Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau

  • Cllr Antony Wren - Personal - Councillor Wren declared an interest as he was a member of Connah's Quay Town Council.