Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Gorffennaf, 2023 6.30 pm - Pwyllgor Safonau

7. Trosolwg ar Gwynion Moesegol


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Medi, 2023 6.30 pm - Pwyllgor Safonau

9. Trosolwg o Gwynion Moesegol


Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Medi, 2023 6.30 pm - Pwyllgor Safonau

4. Goddefebau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 6ed Tachwedd, 2023 6.30 pm - Pwyllgor Safonau

11a EITEM FRYS - DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 - YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD