Datgan Cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 29ain Medi, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

4. Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint - Ystyried Sylwadau’r Ymgynghoriad ynghylch y Ddogfen i'w Harchwilio Gan y Cyhoedd a Chyflwyno’r Cynllun ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus

 • Cllr Kevin Rush - Personal - Plans possibly submitted by a distant relative
 • Cyng Andy Williams - Personal and Prejudicial - Home and business near to a candidate site
 • Cyng Bob Connah - Personal and Prejudicial - Related to occupier of land in the LDP
 • Cyng Christine Jones - Personal - Having supported the Northern Gateway Development
 • Cyng David Healey - Personal and Prejudicial - Having opposed a site in the LDP
 • Cyng Gladys Healey - Personal and Prejudicial - Having opposed a site in the LDP
 • Cyng Glyn Banks - Personal and Prejudicial - Closely associated person owns an allocated site in the LDP
 • Cyng Hilary McGuill - Personal and Prejudicial - Related to owners of land in the LDP
 • Cyng Ian Roberts - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site
 • Cyng Joe Johnson - Personal and Prejudicial - Owner of land in the LDP
 • Cyng Martin White - Personal - Property backs onto a site in the LDP
 • Cyng Michelle Perfect - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site
 • Cyng Mike Peers - Personal - Recently made aware that a distant relative had been part of the consultation
 • Cyng Paul Cunningham - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site
 • Cyng Ralph Small - Personal and Prejudicial - Property overlooks a candidate site in the LDP
 • Cyng Ted Palmer - Personal - Close friend of Cllr Joe Johnson (owner of land in the LDP)
 • Cyng Vicky Perfect - Personal - Members of Flint Town Council which had objected to a candidate site

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

9. Datganiad Diwygiedig ar Bolisiau tal ar gyfer 2020/21


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

11. Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

 • Cllr Kevin Rush - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cllr Tim Roberts - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Aaron Shotton - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Adele Davies-Cooke - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Andy Dunbobbin - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Andy Williams - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Arnold Woolley - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Bernie Attridge - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Billy Mullin - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Bob Connah - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Brian Lloyd - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Carol Ellis - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Carolyn Thomas - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Chris Bithell - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Chris Dolphin - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Christine Jones - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Cindy Hinds - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Clive Carver - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Colin Legg - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Dave Hughes - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Dave Mackie - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng David Evans - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng David Healey - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng David Williams - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng David Wisinger - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Dennis Hutchinson - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Geoff Collett - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng George Hardcastle - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Gladys Healey - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Glyn Banks - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Haydn Bateman - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Helen Brown - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Hilary McGuill - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ian Dunbar - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ian Roberts - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ian Smith - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Janet Axworthy - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Jean S Davies - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Joe Johnson - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Kevin Hughes. Yn anffodus bu farw’r Cynghorydd Hughes ar 8 Ionawr 2021. Hoffem gydymdeimlo â’r teulu oll. Ar gyfer unrhyw fater yn ymwneud â’r ward, cysylltwch â’r Cynghorydd Chris Dolphin ar 01 - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Mared Eastwood - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Marion Bateman - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Martin White - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Michelle Perfect - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Mike Allport - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Mike Lowe - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Mike Peers - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Neville Phillips - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Owen Thomas - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Patrick Heesom - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Paul Cunningham - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Paul Johnson - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Paul Shotton - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ralph Small - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ray Hughes - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Richard Jones - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Richard Lloyd - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Rita Johnson - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Rob Davies - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ron Davies - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Rosetta Dolphin - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Sean Bibby - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Sian Braun - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Ted Palmer - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Tony Sharps - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Tudor Jones - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Veronica Gay - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.
 • Cyng Vicky Perfect - Personal - Personal interest on remuneration declared for all Members present.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

7. Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Hydref, 2020 2.00 pm - Cyngor Sir y Fflint

12. Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion