Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen EITEM FRYS - DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 - YSTYRIED GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD