Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 061368 - C - Newid Defnydd Tir At Ddefnydd Preswyl (Cymuned Teithwyr Sipsiwn) Y Safle I Gynnwys Un Garafán Statig, Un Garafán Deithiol, Peiriant Trin D?r A Pharcio I Ddau Gar Gydag Wyneb Caled Ac Isadeiledd Cysylltiedig Ar Y Tir Ar Ochr Ashwood House, Church Lane, Ewlo