Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru - Safbwynt personol gan y Prif Swyddog Tân newydd