Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 062135 - C - Amrywio/Dileu Amod - Cais ar gyfer amrywio amod rhif 2 yn dilyn caniatâd cynllunio (057808) yn (safle hen garej) ar y tir yng nghefn 31 Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy