Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 060131 - A - Diwygio Llain 36 - Darparu Ystafell Haul yn 2 Ffordd yr Hydref Yr Wyddgrug.

  • Cyng Owen Thomas - Personal and Prejudicial - Family member objected to the planning application