Datgan Cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 059665 - A - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol 055936 yn Hillcrest, Mount Pleasant Road, Bwcle.

  • Cyng Mike Peers - Personal and Prejudicial - Chair of Governors at Mountain Lane Primary School. The school will benefit from approval of the application.