Manylion y mater

Welsh Government’s (WG) Sustainable Communities for Learning Rolling Capital Investment Programme and Mutual Investment Model (MIM)

To seek approval for the Council’s Strategic Outline Plan (SOP) which identifies future investment needs for the school estate over the next seven years via the Welsh Government’s Sustainable Learning Communities Fund.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/05/2024

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 24 Ebr 2024 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Dreigl Buddsoddi Cyfalaf a Model Buddsoddi Cydfuddiannol Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Cynllun Amlinellol Strategol y Cyngor, sy’n nodi anghenion buddsoddi yn y dyfodol ar gyfer ystâd yr ysgol dros y saith mlynedd nesaf drwy Gronfa Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Welsh Government’s (WG) Sustainable Communities for Learning Rolling Capital Investment Programme and Mutual Investment Model (MIM)