Manylion y mater

Capital Works – Procurement of Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Envelope Works to Council owned properties (Roofing, Pointing, Rendering, Windows & Doors etc.)

To seek support to appoint two contractors by Direct Award through the Procure Plus Framework, to carry out Whole House Envelope works to approximately 1500 properties over the next five financial years.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/04/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Ebr 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwaith Cyfalaf – Caffael Gwaith ar y Gragen Allanol dan SATC ar adeiladau sy’n eiddo’r Cyngor

Description (Welsh): Ceisio cefnogaeth i benodi dau gontractwr trwy Ddyfarniad Uniongyrchol drwy Fframwaith Procure Plus, i wneud gwaith ar gragen allanol gyfan 1,500 o adeiladau dros y pum mlynedd ariannol nesaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Capital Works – Procurement of WHQS Envelope Works to Council owned properties