Manylion y mater

Wales Pension Partnership Operator Procurement

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 17 Ebr 2024 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Caffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru

Description (Welsh): Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am gaffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a cheisio cymeradwyaeth i benodi'r Gweithredwr.

Eitemau ar yr Rhaglen