Manylion y mater

Responsible Individuals Annual Report

To provide an update of the performance of the in-house provider services in respect of the Regulation for Inspection of Social Care Act (RISCA).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 29 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol ar Unigolion Cyfrifol

Description (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf ar berfformiad y gwasanaethau darparwyr mewnol mewn perthynas â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Responsible Individuals Annual Report