Manylion y mater

Pooled Budget Agreement for Care Home Accommodation for Older People

To provide an update on the work of the North Wales Pooled Budget Group to meet the legal and policy requirements of Welsh Governments for pooled budgets between local government and the National Health Service.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 27/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 29 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Cytundeb Cyllideb Gyfun ar gyfer Llety Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am waith Grŵp Cyllideb Gyfun Gogledd Cymru i fodloni gofynion cyfreithiol a pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllidebau cyfun rhwng llywodraeth leol a’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Pooled Budget Agreement for Care Home Accommodation for Older People