Manylion y mater

Review of Protocol for Meeting Contractors

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 4 Maw 2024 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad o’r Protocol ar gyfer Cwrdd â Chontractwyr

Description (Welsh): Ymgymryd ag adolygiad parhaus o’r Protocol i sicrhau ei fod yn ddiweddar ac yn berthnasol.

Eitemau ar yr Rhaglen