Manylion y mater

Rolling Review of the Members Code of Conduct

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 4 Maw 2024 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau

Description (Welsh): Rydym yn adolygu pob Cod a Phrotocol o leiaf unwaith ymhob tymor o’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfoes. Hwn yw’r adolygiad ar gyfer Cod Ymddygiad yr Aelodau.

Eitemau ar yr Rhaglen