Manylion y mater

Tackling the Impact of Inequality on Education Outcomes

To provide an update on how the Education & Youth Portfolio support schools to tackle the impact of inequality. To also provide an update on the ‘Ask Ceri’ resource and what impact this was having following its re-launch.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 13/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Maw 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Mynd i’r afael ag Effaith Anghydraddoldeb ar Ddeilliannau Addysg

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar sut mae’r Portffolio Addysg ac Ieuenctid yn cefnogi ysgolion i fynd i’r afael ag effaith anghydraddoldeb. Rhoi diweddariad hefyd ar yr adnodd ‘Cofia Ceri’ a’i effaith ar ôl ei ailgyflwyno.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Tackling the Impact of Inequality on Education Outcomes