Manylion y mater

Council Fund Budget 2024/25 – Final Closing Stage

To update on the final budget proposals for 2024/25 for recommendation to County Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2024 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa’r Cyngor 2024/25 – Y Cam Clo Terfynol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar y cynigion cyllideb terfynol ar gyfer 2024/25 i'w hargymell i'r Cyngor Sir.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Budget 2024/25 – Final Closing Stage