Manylion y mater

Void Management

To provide a detailed update to the Committee on Void properties and the work undertaken to bring the properties back into use.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Rheoli Eiddo Gwag

Description (Welsh): Rhoi diweddariad manwl i’r Pwyllgor ar Eiddo Gwag a’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn gallu dechrau defnyddio eiddo o’r fath unwaith eto.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Void Management