Manylion y mater

Council Fund Budget 2024/25

To review and comment on the cost pressures, proposed cost reductions, and associated risks.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol, Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25

Description (Welsh): Adolygu a rhoi sylwadau ar y pwysau cost, y gostyngiadau arfaethedig mewn costau, a'r risgiau cysylltiedig.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2024/25 – Stage 3 (CH OSC)