Manylion y mater

Council Fund Budget 2024/25

To review and comment on the cost pressures, proposed cost reductions, and associated risks.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant, Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cyllideb 2024/25 – Cam 3

Description (Welsh): Cyflwyno cynigion y cam olaf ar gyfer Cyllideb 2024/25 i'r Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2024/25 – Stage 3 (EY&C OSC)