Manylion y mater

Common Housing Register (Single Access Route to Housing - SARTH)

To provide an annual update on the Common Housing Register.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cofrestr Tai Cyffredin (Un Llwybr Mynediad at Dai)

Description (Welsh): Darparu diweddariad blynyddol am Gofrestr Tai Cyffredin.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Common Housing Register (Single Access Route to Housing - SARTH)