Manylion y mater

North East Wales (NEW) Homes Business Plan

To consider the NEW Homes Business Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/02/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru

Description (Welsh): Ystyried Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • NEW Homes Business Plan