Manylion y mater

Audit Actions Outstanding

To provide Members, as requested, with an update on the progress of audit actions outstanding within Housing and Community.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2024

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 24 Ion 2024 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Camau Archwilio heb eu cwblhau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau, fel y gofynnwyd, am gynnydd camau archwilio heb eu cwblhau yn yr adran Tai a Chymuned.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Actions Outstanding