Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Month 9)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2023/24 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 9, and projects forward to year-end.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/01/2024

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Chwe 2024 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 9)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2023/24 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 9 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Month 9)