Manylion y mater

Unsafe memorials at Cemeteries

To receive an update.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/12/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Rhag 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cofebion anniogel mewn Mynwentydd

Description (Welsh): Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Unsafe memorials at Cemeteries