Manylion y mater

Risk Management Update

To be assured that the updated risk management framework is comprehensive and functional.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/12/2023

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 24 Ion 2024 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Diweddariad Rheoli Risg

Description (Welsh): I gael sicrwydd bod y fframwaith rheoli risg diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn weithredol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Risk Management Update