Manylion y mater

Treasury Management 2024/25 Strategy and Q3 Update 2023/24

(1) To present to Members the draft Treasury Management Strategy 2024/25 for comments and recommendations for approval to Cabinet (2) To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end December 2023.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/12/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 24 Ion 2024 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Rheoli Trysorlys 2024/25 a Diweddariad Chwarter 3 2023/24

Description (Welsh): (1) Cyflwyno Strategaeth Rheoli Trysorlys drafft 2024/25 i’r Aelodau er mwyn derbyn eu sylwadau a’u hargymhellion cyn ei chyflwyno i'r Cabinet ei chymeradwyo (2) Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2023.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Treasury Management 2024/25 Strategy and Q3 Update 2023/24