Manylion y mater

Feedback from Youth Justice Service Peer review

To Provide Members with an overview of the outcomes from the recent peer review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/12/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adborth o adolygiad Cymheiriaid y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Description (Welsh): Darparu trosolwg i Aelodau o ganlyniadau’r adolygiad cymheiriaid diweddar.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Feedback from Youth Justice Service Peer review