Manylion y mater

Revision of Post 16 Strategy

To outline how the new national commission was developing.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/12/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Chwe 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adolygu Strategaeth Ôl-16

Description (Welsh): Amlinellu sut yr oedd y comisiwn cenedlaethol newydd yn datblygu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revision of Post 16 Strategy