Manylion y mater

Audit Wales Report - Social Enterprise

To provide an update on actions following receipt of the Audit Wales report on Social Enterprise.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/11/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Ion 2024 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Archwilio Cymru - Menter Gymdeithasol

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar gamau gweithredu yn dilyn cael Adroddiad Archwilio Cymru ar Fenter Gymdeithasol

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Wales Report - Social Enterprise