Manylion y mater

Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2022/23

To report on asset disposals and capital received generated during 2022/23.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/11/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Tach 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Rhaglen Gyfalaf ac Asedau

Adran: Finance

Title (Welsh): Gwaredu Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd 2022/23

Description (Welsh): Adrodd ar waredu asedau a chyfalaf a dderbyniwyd ac a gynhyrchwyd yn ystod 2022/23.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2022/23