Manylion y mater

Violence Against Women Domestic Abuse Sexual Violence

To provide Members with an outline of the services available with respect to Violence Against Women Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) on a local and regional level, and also provide an insight into current demands across the region. At the request of Members, to provide an overview of trends, services and support available with respect to VAWDASV.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/11/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Rhag 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Trais yn Erbyn Merched, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol

Description (Welsh): Darparu amlinelliad o’r gwasanaethau sydd ar gael i Aelodau o ran Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar lefel lleol a rhanbarthol, a hefyd darparu mewnwelediad i alw cyfredol ar draws y rhanbarth. Yn ôl cais yr Aelodau, darparu trosolwg o dueddiadau, gwasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael o ran VAWDASV.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Violence Against Women Domestic Abuse Sexual Violence