Manylion y mater

Shared Prosperity Fund

To provide an update on the development of the programme and the selection of projects to receive a grant award from the Flintshire SPF funding allocation.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/10/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Tach 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y rhaglen a’r prosiectau sydd wedi’u dewis ar gyfer derbyn grant trwy ddyraniad cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Shared Prosperity Fund