Manylion y mater

Highway Structures (Audit Report)

To provide Scrutiny with a progress update on the Highway Structures audit report

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Strwythurau Priffyrdd (Adroddiad Archwilio)

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar gynnydd adroddiad archwilio Strwythurau Priffyrdd i’r Pwyllgor Craffu.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Highway Structures (Audit Report)