Manylion y mater

Missed Collections and Fleet Reliability

To update the committee following their request for further information relating to Missed Collections & Waste and Recycling Collection Vehicle Reliability.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Casgliadau wedi’u Methu a Dibynadwyedd Fflyd

Description (Welsh): Diweddaru’r pwyllgor yn dilyn eu cais am ragor o wybodaeth mewn perthynas â Chasgliadau wedi’u Methu a Dibynadwyedd Cerbydau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Missed Collections and Fleet Reliability