Manylion y mater

Budget 2024/25 – Stage 2

To review and comment on the budget pressures and cost reductions under the remit of the Committee.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant, Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23 - Cam 2

Description (Welsh): Adolygu a rhoi sylwadau ar bwysau ariannol ac gostyngiadau mewn costau dan gylch gwaith y Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2024/25 – Stage 2