Manylion y mater

Flintshire Housing Need Prospectus

To provide the annual update on the Council Housing Needs prospectus which allows the local authority to identify their priorities for Social Housing Grant as part of the WG Grant framework. The prospectus also provides a clear and concise summary of the housing need and demand.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Hyd 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Prosbectws Anghenion Tai Sir y Fflint

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn rhoi’r diweddariad blynyddol am brosbectws Anghenion Tai Sir y Fflint sy’n galluogi’r awdurdod lleol i adnabod eu blaenoriaethau ar gyfer Grant Tai Cymdeithasol fel rhan o fframwaith Grant LlC. Mae’r prosbectws hefyd yn rhoi crynodeb glir a chryno o’r angen a’r galw am dai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire Housing Need Prospectus