Manylion y mater

Changes to the Scheme of Delegation

To delegate all matters and Council responses associated with Developments of National Significance and Nationally Significant Infrastructure Projects to the Chief Officer (Planning, Environment and Economy).

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Hyd 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Newidiadau i’r Cynllun Dirprwyo

Description (Welsh): Dirprwyo pob mater ac ymatebion y Cyngor sy’n ymwneud â Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a Phrosiectau Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol i’r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Changes to the Scheme of Delegation