Manylion y mater

A New Tribunal System for Wales

To consider and approve Flintshire County Council’s response to a White Paper: A New Tribunal System for Wales.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): System Tribiwnlys Newydd i Gymru

Description (Welsh): Ystyried a chymeradwyo ymateb Cyngor Sir y Fflint i Bapur Gwyn: System Tribiwnlys Newydd i Gymru

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • A New Tribunal System for Wales