Manylion y mater

Self-Evaluation Report Education Services 2022-23

To update Members on overall service performance 22-23 and Learner Outcomes from 2022.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg 2022-23

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar berfformiad gwasanaeth 22-23 a Chanlyniadau Dysgwyr ar gyfer 2022.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Self-Evaluation Report Education Services 2022-23