Manylion y mater

Annual Report from Regional School Improvement Service (GwE)

To receive an update on the support provided by the regional school effectiveness and improvement service, GWE and its impact on schools.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion (GwE)

Description (Welsh): Cael diweddariad ar y cymorth a ddarperir gan y gwasanaeth effeithlonrwydd a gwella ysgolion rhanbarthol, GwE a’r effaith ar ysgolion.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Report from Regional School Improvement Service (GwE)