Manylion y mater

School Reserve Balances year ending 31 March 2023

To provide the Committee with details of the closing balances held by Flintshire schools at the end of the financial year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Balansau Cronfeydd wrth gefn Ysgolion y Flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2023

Description (Welsh): Rhoi manylion i’r Pwyllgor o falansau ysgolion Sir y Fflint ar ôl cau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Reserve Balances year ending 31 March 2023