Manylion y mater

Approach to Holiday Pay

To discuss and agree the approach to Holiday Pay in light of the Supreme Court Judgment in the case of Harpur Trust and Brazel.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Cyfundrefnol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dull ar gyfer Tâl Gwyliau

Description (Welsh): Trafod a chytuno ar ddull ar gyfer Tâl Gwyliau yng ngoleuni Dyfarniad y Goruchaf Lys yn achos Harpur Trust a Brazel

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Approach to Holiday Pay