Manylion y mater

Investment and Funding Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 30 Awst 2023 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen