Manylion y mater

Public Spaces Protection Order Review (PSPO’s)

To review the current PSPO’s prior to consideration by Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adolygu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO)

Description (Welsh): Adolygu’r PSPO cyfredol cyn i’r Cabinet ei ystyried.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Public Spaces Protection Order Review (PSPO’s)