Manylion y mater

Renewal of Public Space Protection Orders – Alcohol and Dog Control

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus – Alcohol a Rheoli Cŵn

Description (Welsh): Ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus cysylltiedig â rheoli cŵn ac alcohol.

Dogfennau

  • Renewal of Public Space Protection Orders – Alcohol and Dog Control