Manylion y mater

Housing Strategy Action Plan Performance Update

To provide an update on the Housing Strategy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Diweddariad Perfformiad Cynllun Gweithredu'r Strategaeth Tai.

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar y Strategaeth Tai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Strategy Update